Ontstaan van park Centrum

Het park Centrum in Edegem werd op 11 juli 1987 door meer dan 100 belangstellenden officieel ingewandeld. Naar aanleiding van 11 juli en het 10-jarig bestaan van Tentoonstellingshuis Hellemans onthulde burgemeester Jan vanden Kerkhof ook een bronzen beeld voor het oud gemeentehuis.

Het park Centrum is een uitgestrekte wandelzone van ongeveer twee hectare. Het idee voor het aanleggen van het park groeide al 20 jaar geleden. Het gemeentebestuur  dacht er toen aan om een aantal gronden en gebouwen aan te kopen in de omgeving van de Sint-Antoniuskerk in het hartje van Edegem. Het ging hier voornamelijk om eigendommen van vroegere notabelen: gebouwen, tuinen en andere landschapselementen zoals een oude kerkwegel. Een deel van die kerkwegel maakt deel uit van het park. 

In 1971 kocht de gemeente het Cultureel Centrum, evenals de gronden aan de Terelststraat waar nu de sporthal en VTC Kruispunt staan. Edegem verwierf Huis Hellemans in 1975 en later ook de huizen 26 en 28 in de Drie Eikenstraat, het Hof Ter Elst en de gronden ernaast, de oude pastorij, het klein boske en nog enkele andere percelen.

In 1985 werd het gebouw in de Drie Eikenstraat nr. 36 en Terelststraat nr. 23 gekocht waardoor het gemeentebestuur de mogelijkheid kreeg om van het park een aaneensluitend geheel te maken. Het park Centrum werd zodanig opgevat dat de authenticiteit van de afzonderlijke tuinen bewaard bleef. Daar zorgde tuinarchitect J. Joris, die door de gemeente aangesteld werd als ontwerper. 

Naar top