De eerste menselijke bewoning in het huidige Edegem

3000-2000 voor Christus

Een cirkelvormige grafstructuur (doormeter ca. 8,5 meter) uit het laat neolithicum (jonge steentijd) is het oudst bewaard gebleven spoor van menselijke bewoning in het huidige Edegem. Het grafmonument bestaat uit een eerder lage heuvel waaronder het graf en omgeven door een krans van 39 hoge palen in een diepe greppel. Het is het eerste voorbeeld van dergelijk graftype in ons land. Opgegraven in Buizegem op de hoogste plek van Edegem.

800-300 voor Christus

Rond de laatneolitische cirkelvormige grafstructuur graaft men in de vroege IJzertijd een nieuwe cirkelvormige, brede en diepe (tot 2,5 meter diep!) spitse gracht met een doormeter van ca. 54 meter. Het is de grootste cirkelvormige grafstructuur ooit in Vlaanderen opgegraven! Ongetwijfeld voor een belangrijke plaatselijke leider. De uitgraving moet een immens karwei zijn geweest.

250-57 voor Christus

Bij opgravingen, opnieuw in Buizegem, vinden archeologen resten van twee kleine houten gebouwtjes uit de late IJzertijd.

100-300 na Christus

Op dezelfde site in Buizegem waar eerder al oude grafmonumenten en twee houten gebouwtjes uit de eeuwen voor Christus zijn opgegraven, treffen de archeologen vier graven uit de Romeinse periode aan met verbrande resten van de dode. Een van die brandrestengraven is vermoedelijk voor een volwassen man jonger dan 40 jaar.

De nederzetting horend bij dit grafveld(je) ligt vermoedelijk ten zuiden van deze begraafplaats.

Naar top