Dorpsfanfare Sint-Rosalia

Sint-Rosalia is als dorpsfanfare gesticht in 1858 door Graaf Adolf Du Bois-Vilain XIIII. Deze was ook gekend onder de roepnaam "Tata". De graaf was in de periode 1900-1914 ook de kern van de politieke conservatief katholieke partij "Oud Edegem". Na de Eerste Wereldoorlog tot 1940 was dit een eerder liberale partij met een katholieke front. Zij waren aan de macht tot 1926. 

Op 24 juni 1903 wordt na conflicten met de fanfare op het Arendsnest of het "Hof van Wouters" de Katholieke Harmonie Sint-Cecilia gesticht. Deze was onder bescherming van de Antwerpse koopman Jozef Norbert Wouters, ridder Oscar Mayer van den Bergh, kasteelheer van Hof ter Linden en van kandidaat-notaris en gemeenteraadslid Felix Biemans, die de eerste voorzitter wordt.

In 1904 krijgt de Harmonie van mevrouw Wouters de eerste vlag overhandigd. Gekend onder de roepnaam “Tutu". De harmonie is de kern van de Edegemse Verenigde Katholieken, de strekking Van Cauwelaert, die de patronage steunt, flamingant is en achter de encycliek “Rerum Novarum” staat.

Na 1926 is Tutu met burgemeester Arts aan de macht. De strijd tussen Tutu en Tata kleurde het vooroorlogse Edegem, ieder met muziek, voetbalploeg, fietsclub, toneelgroep en eigen herbergen en krantje.

Naar top