Eerste dorpskern ter hoogte van huidige Doelveldstraat/Oude-Godstraat

1159

Buizegem wordt voor het eerst vermeld in een document uit 1159 als Busenchem. Het is de oudst bewaarde schriftelijke informatie over een van de gehuchten die later samen onze huidige gemeente Edegem vormen: Buizegem, Edegem (1227), Grijpegem (1270) en (H)Eisenghem (1292). Alle vier eindigen ze op -gem. De woonplaatsen waarvan de naam eindigt op -gem of een variant verwijzen naar een ontstaan in de vroege middeleeuwen, ca. 450- ca. 800. De eerste schriftelijke vermelding is nooit de exacte datum van het ontstaan van een woonkern. Het duurt even vooraleer een nieuwe woonkern een naam krijgt zoals het ook een tijd duurt vooraleer de naam in een document voorkomt!

1227

De naam Edegem, een van de vier woonkernen die later samen ‘Edegem’ vormen, komt voor het eerst voor in een document uit 1227 als Aiengheem. Zoals bij Buizegem is ook bij Edegem de eerste woonkern ontstaan in de 9 de eeuw.

1270

De naam Grijpegem, een van de woonkernen die later onze gemeente Edegem vormen, komt voor het eerst voor in een document uit 1270 als Ghipengheem. Naar deze woonkern verwijst het huidige Grijpegemplein, aan het noordeinde van de Lourdeslaan.

1292

De naam H(E)isenghem, de vierde kern die samen met Buizegem, Edegem en Grijpegem onze huidige gemeente Edegem vormt, komt pas in 1292 voor het eerst voor in een bewaard gebleven document als Heisengheem. Deze woonkern ligt in het westen van het dorp, in de buurt van de huidige Willem Herreynsstraat.

Naar top