Gemeenteplein

Rond 1900 rijpte bij het gemeentebestuur van Edegem het plan voor de aanleg van een gemeenteplein in het centrum van het dorp. Er kwam toen een stuk akkerland vrij dat werd omzoomd door de Hovestraat, de Trooststraat en de Kapellevoetweg. Het plan heeft lang moeten rijpen. De gebouwen die aan de rand van het akkerland stonden werden gesloopt doorheen de jaren. De jongensschool kwam in 1900 het eerst aan de beurt.

De vrijgekomen ruimte werd ingenomen door het gemeentehuis (1912). Naast het gemeentehuis stond cafĂ© De Zon. Het werd afgebroken in 1913. Maar eerst in 1953 onteigende Edegem de laatste eigendommen (K.B. van 15 mei 1951). 

Door de afbraak van die huizen ontstond er langzamerhand een plein. Een plein dat voldoende plaats bood voor de wekelijkse markt en dat voor de overige dagen als parkeerterrein dienst kon doen.

Rond 2008 vatte het gemeentebestuur het plan op om het plein te moderniseren. Een esplanade waar het goed was om even te verpozen. Een ruimte die bovendien plaats bood voor allerlei evenementen. Die droom werd verwezenlijkt in 2012.

Naar top