Ontstaan eerste woonkern in Edegem

In Buizegem wijzen archeologische resten op een nederzetting die in de 9e eeuw is ontstaan. Later bouwen de bewoners een houten kerkje, met bijhorend kerkhof, dat in de 11e eeuw wordt vervangen door een stenen kerkje.

Ook voor Edegem, het huidige centrum, mag worden aangenomen dat er een bewoningskern in de 9e eeuw is ontstaan.

Naar top