Oud-Gemeentehuis tot nieuw gemeentehuis

Het Oud-gemeentehuis uit 1912 is sinds 6 november 1983 een beschermd dorpsgezicht. Dat gemeentehuis werd gebouwd onder burgemeester Clément Segers (1904 - 1914) op de plaats waar de jongensschool in 1900 werd afgebroken. Architect Karel Janssens ontwierp het gebouw in een neorenaissancestijl. In de voorgevel draagt een cartouche het jaartal 1911 - het jaar van de start van de bouw - en prijkt er een gedenksteen met de namen van de provinciegouverneur en -griffier, burgemeester, schepenen en gemeentesecretaris, architect en aannemer.

Opvallend is dat het dorpsplein zich achter het gemeentehuis bevindt in plaats van ervoor. Dat komt doordat het plein pas later werd aangelegd. Aanvankelijk stond het gemeentehuis gewoon tussen enkele huizen in de straat die later voor de aanleg van het gemeenteplein werden onteigend.

Het gebouw verschafte huisvesting aan de gemeentelijke administratieve diensten, de politie en de brandweer. De politie- en brandweerkorpsen kregen in de loop van de tijd andere locaties. Ook de administratieve diensten verhuisden vanaf 1972 naar het nieuwe Administratief Centrum. De trouwzaal bleef evenwel haar ceremoniële functie behouden. Sinds 2017 heeft de Kring voor Heemkunde van Edegem er haar stek.

Van Administratief centrum tot nieuw gemeentehuis

In de loop van 1960 startte de bouw van een nieuw administratief centrum voor de gemeentelijke diensten (eerste uitbreiding) in de Kontichstraat 17. Toen in 1961 het dak en de toren van het Oud-gemeentehuis werden vernield door een brand, waren de gemeentelijke diensten - ook door de waterschade- verplicht om tijdelijk uit te wijken naar dat nieuwe administratieve centrum. Het Nieuw gemeentehuis werd ingehuldigd op 22 oktober 1972 en werd gebouwd naast dat administratieve centrum (tweede uitbreiding).

Het nieuwe gemeentehuis kende in de loop der jaren verschillende renovaties. Het werd een eerste keer gerenoveerd in 1993 - 1994 waarbij o.a. de inkomhal naar buiten werd vergroot. In 2011 kreeg het nieuwe gemeentehuis een tweede, zeer grondige renovatie, waarbij het aanpalend leegstaand politiegebouw werd geïntegreerd. De politie, die daar was gehuisvest, nam al in 2008 haar intrek in het HEKLA-gebouw op de Prins Boudewijnlaan.

Het nieuw gemeentehuis en het nieuwe gemeenteplein werden op 12 mei 2012 officieel ingehuldigd.

Naar top