Sint-Antoniusprocessie

Sinds 1558 word jaarlijks op 17 januari of de zondag daarna het feest van de Heilige Antonius gevierd, altijd met een plechtige hoogmis en daarna een ommegang of processie. In de processie word het beeld van de heilige meegedragen  alsook een varken of varkens kop. Er worden goederen zoals brood, kippen en kleinvee en natuurlijk ook een varken  geofferd. Na de kerkdienst worden deze per opbod verkocht. Soms organiseerde men na het hele gebeuren nog een maaltijd, uiteraard met varkensvlees.

In de loop ter tijden waren de vieringen soms groter of in mineur naargelang de mogelijkheden en moeilijkheden die men kende door de oorlogen. Sinds 2022 is er terug een nieuw elan in de viering en hopelijk nog voor vele eeuwen.

Naar top