Spoorwegen

In april 1865 worden de onteigeningen gestart voor een spoorweg die van Antwerpen over "Oude-God" naar Kontich en Boom aangelegd zal worden, en die verder naar Doornik en zelfs naar Douai in Noord-Frankrijk zou gaan.

De firma GILLON en PEETERS-BAERTSOEN startte met de onteigeningen. De Kerkfabriek van Edegem verkocht een stuk grond in september 1866. Het tracé zou toen ter hoogte van de Florent Geverstraat gelegen hebben, maar er kwam niets van terecht. Op 18 juli 1874 maakte het gemeentebestuur van Edegem bekend dat de plannen voor de spoorweg (met een nieuw tracé, waar nu de Boniverlei ligt) ter inzage liggen. Wegens de bezwaren van de eigenaars van de gronden zal naast de spoorweg een weg aangelegd worden.

In 1885 zal er aan de Hovestraat een stopplaats komen, in 1895 wordt daar een station gebouwd. Het gemeentebestuur zal blijven aandringen dat er meer treinen zouden stoppen. In 1931 werd de treinlijn afgeschaft, de bedding werd in 1936 gekocht door de gemeente: de huidige Boniverlei.

Naar top