Sporting FC Belgica

Op 8 juni 1908 werd in Café de la Station, rechtover het Edegemse station aan de huidige Boniverlei een voetbalclub opgericht met als naam Sporting FC Belgica. De naam Belgica verwijst naar de wereldberoemde driemaster Belgica, het schip van de poolreiziger Adrien de Gerlache. Twee jaar na de oprichting werd Sporting FC Belgica lid van de algemene sportkoepel UBSSA en nog twee jaar later van de Belgische Voetbalbond.

De club veranderde in de loop van de volgende jaren meermaals van naam. Vanaf 1924 heette de Edegemse voetbalclub Belgica FC Edegem. In 1936 werd de naam KFC Belgica Edegem. Op 17 april 1966 fusioneerde de club met KVV Edegem Sport. Die fusieclub speelde vanaf dan in de Belgische voetbalcompetitie onder de naam KVV Belgica Edegem Sport.

Op initiatief van Albert Verbeeck die niet gelukkig was met de werking in de fucieclub, werd op 14 april 1974 de nieuwe F.C.Belgica v.z.w. gesticht die aansloot bij de Koninklijke Katholieke Sportfederatie van België.

In 2016 ging de fusieclub KVV Belgica Edegem Sport failliet.

Tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog voetbalde Sporting FC Belgica op een terrein dat is gelegen aan de Lentelei (ongeveer op de plaats waar nu het standbeeld van Koning Albert staat). Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het voetbalveld gebruikt om volkstuintjes aan te leggen. Na de Eerste Wereldoorlog werd het voetbalterrein verkaveld als bouwgrond.

In het begin van de jaren twintig van vorige eeuw kon Belgica een perceel grond verwerven aan de Mortselstraat of Mortselse Voetweg voor de aanleg van een voetbalveld. Supporters kwamen binnen langs de Dreef aan de Mechelsesteenweg. Na de fusie van Belgica FC Edegem met Edegem Sport vond de nieuwe fusieclub vanaf 1980 zijn thuishaven in het Vic Coveliersstadion aan de Jan Verbertlei.

Wanneer in 2016 de fusieclub KVV Belgica Edegem Sport failliet ging, kreeg FC Belgica die tot dan voetbalde op de terreinen aan de Molenlei, de kans om in het Vic Coveliersstadion een nieuwe thuishaven uit te bouwen.

Naar top