Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25 juni 2020.

Lokaal bestuur Edegem wil volledig webtoegankelijk zijn. Dit betekent dat de website www.edegem.be en www.vtckruispunt.be en alle bijhorende formulieren, documenten en nieuwsbrieven door iedereen op een vlotte en gebruiksvriendelijke manier moeten kunnen gebruikt worden.   

Dit naar aanleiding van de Richtlijn(EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toegankelijkheidstesten: Wij laten onze website voortdurend toetsen door een automatische analysestool. Alle inbreuken worden stelselmatig weggewerkt. Deze tool scant alle pagina’s en controleert de volgende toegankelijkheidsrichtlijnen:
  • Interne controle vóór publicatie: webredacteurs voeren een test uit op de inhoud voor publicatie en herstellen eventuele fouten.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Lokaal bestuur Edegem voldoet aan de toegankelijkheidseisen op niveau AA en blijft voortdurend werken aan de toegankelijkheidsnormen.

Niet-toegankelijke inhoud

Mogelijk is bepaalde inhoud niet toegankelijke om de volgende reden(en):

  • De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.
    • Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s: we proberen zoveel mogelijk PDF-formulieren om te zetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.
  • Op www.edegem.be wordt doorgelinkt naar externe websites en platformen, al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze websites / platformen voldoet mogelijk aan de richtlijnen.

  • Als bijlage bij bepaalde producten gebruiken we excelformulieren. Deze formulieren zijn vaak te complex om om te zetten naar een webformulier.

Vragen?

Indien er vragen zijn over de toegankelijkheid van deze website of je wenst melding te maken van een probleem, stuur gerust een mail naar communicatie@edegem.be

Naar top